Interpretacja wyników

Poznaj interpretację Twoich wyników badań laboratoryjnych - szybko i bez wychodzenia z domu!

Zobacz

Interpretacja wyników badań

BloodLab - innowacyjne narzędzie wspierające lekarzy w procesie diagnostycznym

BloodLab to system do algorytmicznej i spersonalizowanej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, wspierający lekarzy w procesie diagnostycznym. Jest to praktyczne zastosowanie innowacyjnych technologii w codziennej praktyce klinicznej.

BloodLab analizuje wynik badania laboratoryjnego biorąc pod uwagę wynik badania zarówno jako wartość bezwzględną, jak i w odniesieniu do norm referencyjnych dla danego laboratorium. Algorytmy kompleksowo analizują odchylenia parametrów, uwzględniając płeć oraz wiek pacjenta i na tej podstawie generują interpretację wyniku.

BloodLab pomaga ograniczyć koszty niepotrzebnych badań, przyspieszyć czas postawienia diagnozy oraz ograniczyć ryzyko błędu medycznego.

W ramach BloodLab dla lekarzy dostępne są 3 pakiety, każdy z możliwością płatności miesięcznej lub rocznej

Pakiet "Morfologia"

W ramach pakietu uzyskujesz dostęp do nieograniczonej liczby interpretacji wyników morfologii krwi u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat.

Cena pakietu: 49 zł miesięcznie

Pakiet "BloodLab standard"

W ramach pakietu uzyskujesz dostęp do interpretacji wyników wszystkich badań aktualnie dostępnych w BloodLab z miesięcznym limitem:
1. morfologia - 25 interpretacji/m-c
2. pozostałe panele - po 15 interpretacji/m-c

Cena: 79 zł miesiąc

Pakiet "BloodLab premium"

W ramach pakietu uzyskujesz dostęp do nieograniczonej liczby interpretacji wyników wszystkich badań aktualnie dostępnych w BloodLab u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat.

Cena pakietu: 99 zł miesięcznie

Generowana przez system interpretacja podzielna jest na 7 części, z których każda dostarcza informacji w innym zakresie:

01

"Opis wyniku badania"

Zawiera krótkie podsumowanie wyniku badania i stwierdzonych w nim nieprawidłowości

02

"W diagnostyce różnicowej uwzględnij"

Informacja na temat stanów chorobowych, które mogą tłumaczyć nieprawidłowości stwierdzone w badaniu laboratoryjnym, pogrupowane od najbardziej do najmniej prawdopodobnych

03

"Sugerowane postępowanie kliniczne"

Rekomendacje dotyczące dalszego postępowania klinicznego z pacjentem o danych nieprawidłowościach w wyniku badania laboratoryjnego

04

"Zbierając wywiad zapytaj o"

Zawiera informacje, na jakie objawy/cechy należy szczególnie zwrócić uwagę w przypadku pacjenta z daną nieprawidłowością w wyniku badania laboratoryjnego

05

"W badaniu fizykalnym"

Zawiera informacje, na jakie elementy badania fizykalnego należy szczególnie zwrócić uwagę w przypadku pacjenta z daną nieprawidłowością w wyniku badania laboratoryjnego

06

"Prawdopodobne scenariusze kliniczne"

Zawiera informacje na temat możliwych scenariuszy klinicznych dalszej progresji stanu zdrowia pacjenta z danym odchyleniem w wyniku badania laboratoryjnego

07

"Informacje dodatkowe"

Zawiera wymagane prawem informacje dot. wyrobu medycznego, a także informacje o literaturze, w której można znaleźć dodatkowe informacje przydatne przy danym wyniku badania

czytaj