Interpretacja wyników

Poznaj interpretację Twoich wyników badań laboratoryjnych - szybko i bez wychodzenia z domu!

Zobacz

Interpretacja wyników badań

Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji gdy:

 1. odwiedzasz stronę: bloodlab.pl, na której jest dostępny Portal Bloodlab.pl oraz Sklep internetowy;
 2. dokonujesz zakupu w Sklepie internetowym;
 3. kontaktujesz się z nami osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

 

Pojęcia wskazane wielką literą mają znaczenie ustalone w Regulaminie.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Saventic Health Sp. z o. o., ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000758906 (dalej: „Administrator”, „Saventic” lub „My”).
 2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:
  1. pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem – ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, Polska, lub
  2. za pomocą wiadomości e-mail: info@bloodlab.pl.

II. Cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania w związku z korzystaniem z Portalu internetowego Bloodlab.pl

 1. W przypadku gdy korzystasz z Portalu internetowego Bloodlab.pl dostępnego na stronie internetowej: bloodlab.pl, zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, język, region, ustawienia strony, dokonane wybory w zakresie plików cookies, sposób korzystania ze strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako Użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić, gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła, stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi.
 2. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to jest w szczególności: 
  1. analizy korzystania ze strony internetowej, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa;
  2. dostosowania sposobu, w jaki strona www jest wyświetlana i jej personalizacji;
  3. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze strony;
  4. analizy zachowania na stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.

III. Cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego

 1. W przypadku gdy korzystasz ze Sklepu internetowego, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następującym celu:
  1. wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez nas z Tobą za pośrednictwem Sklepu internetowego, przy czym Twoje dane dotyczące zdrowia będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Saventic w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. analizy korzystania ze Sklepu internetowego, jak również poprawy jego funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych w związku z nałożonym na nas obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych, w szczególności zgłaszania zdarzeń i incydentów medycznych związanych z wyrobami medycznymi (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO). 
 2. Z zastrzeżeniem punktu VI, w przypadku gdy korzystasz ze Sklepu internetowego zapisujemy tylko takie dane, które nam podasz w związku z tym, że są nam potrzebne do realizacji Twojego Zamówienia:
  1. płeć;
  2. data urodzenia;
  3. data wykonania badań laboratoryjnych;
  4. wyniki badań laboratoryjnych;
  5. dane zawarte w kwestionariuszu (informacje dotyczące objawów, przebytych chorób, zabiegów, przyjmowanych leków);
  6. adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Zbierane są również pewne dane w sposób automatyczny w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego i zapewnieniem jego funkcjonalności:
  1. informacje o aktywności (data zakupu, data uzupełnienia formularza przez osobę, która nie dokończy zakupu);
  2. suma zamówień;
  3. średnia wartość zamówienia;
  4. informacja, czy Użytkownik dokończył, czy nie dokończył realizacji płatności;
  5. informacja, czy wyrażone zostały na naszą rzecz zgody wymagane prawem.
 4. Możemy również zbierać pewne dane o Użytkownikach Sklepu internetowego w celu optymalizacji jego funkcjonowania i poprawy w przyszłości. Dane takie obejmować mogą:
  1. adres IP;
  2. rodzaj i wersję urządzenia z jakiego korzystasz;
  3. rodzaj i wersję przeglądarki z jakiej korzystasz;
  4. sposób korzystania ze Sklepu.
 5. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako Użytkownika z pomocą danych, o których mowa w ust. 4 i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła, stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi.

IV. Cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania w związku z kontaktem 

 

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą  podanych w Sklepie internetowym adresów poczty elektronicznej (e-mail), czy też za pomocą poczty tradycyjnej, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach związanych z realizacją umową lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na kontakt), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Saventic, to jest w celu:

 1. odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą

W przypadku, gdy postanowisz udzielić nam dodatkowej zgody:

 1. na nawiązania z Tobą kontaktu przez Saventic w zakresie rekomendacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej lub dalszej diagnostyki;
 2. na przetwarzanie Twoich danych w postaci informacji o posiadanej lub uzyskiwanej przez Ciebie specjalizacji;
 3. na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe oraz promocyjne oraz przetwarzanie Twoich danych na potrzeby wysyłania Ci wskazanych wiadomości;

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

VI. Cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania w związku z przekazaniem nam danych osobowych pacjentów w celu wykonania Usługi dostępnej w ramach Konta Lekarza

 1. W przypadku, gdy jako Lekarz przekazujesz nam niezanonimizowane dane osobowe zawarte w dokumentacji pacjentów obejmującej wyniki badań laboratoryjnych w celu wykonania Usługi dostępnej w ramach Konta Lekarza, Saventic będzie przetwarzał dane osobowe tylko na podstawie zawartej z Lekarzem, jako administratorem tych danych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu), występując w charakterze podmiotu przetwarzającego (procesora).
 2. Umowa powierzenia ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji pacjentów obejmującej wyniki badań laboratoryjnych w celu wykonania na rzecz Lekarza Usługi, tj. wprowadzenia do systemu danych w postaci wyników badań laboratoryjnych, daty ich wykonania oraz płci i daty urodzenia osoby, której dane dotyczą, oraz sporządzenia na ich podstawie (oraz na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez Lekarza kwestionariuszu zawierającym informacje dotyczące objawów, przebytych chorób, zabiegów, przyjmowanych przez pacjenta leków) Interpretacji wyników badań laboratoryjnych.
 3. Saventic nie będzie przechowywał innych niż wymagane do wykonania Usługi danych zawartych w dokumentacji medycznej, tj. w szczególności nie będzie przechowywał takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer ubezpieczenia, numer telefonu, adres e-mail osoby lub inne dane osoby, której dane dotyczą.

VII. Okres przetwarzania danych

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu realizacji umowy zawartej z Tobą za pośrednictwem Sklepu internetowego – przez czas niezbędny do jej zrealizowania oraz rozliczenia;
  2. w celu kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt lub upływu czasu, gdy racjonalnie możemy zakładać, że będziemy musieli się z Tobą skontaktować;
  3. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń;
  4. w celu poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Portalu internetowego Bloodlab.pl oraz Sklepu internetowego – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu;
  5. w celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Saventic;
  6. w celu przedstawiania Ci rekomendacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej lub dalszej diagnostyki – do dnia cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych;
  7. w przypadku, gdy jako Lekarz przekazujesz nam dane osobowe zawarte w dokumentacji pacjentów obejmującej wyniki badań laboratoryjnych w celu wykonania Usługi dostępnej w ramach Konta Lekarza - przez czas niezbędny do wykonania Usługi, tj. wprowadzenia do systemu danych w postaci wyników badań laboratoryjnych, daty ich wykonania oraz płci i daty urodzenia osoby, której dane dotyczą, oraz wygenerowania na ich podstawie  (oraz na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez Lekarza kwestionariuszu zawierającym informacje dotyczące objawów, przebytych chorób, zabiegów, przyjmowanych przez pacjenta leków) Interpretacji wyników badań laboratoryjnych zgodnie z zawartą z nami umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) albo wycofania przez Ciebie zgody (jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda).

VIII. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

 1. osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, usług z zakresu funkcjonowania Serwisów Internetowych dostępnych na stronie: bloodlab.pl);
 2. odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy;
 3. innym odbiorcom, gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych;
 4. innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.


 

X. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.


 

XI. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy, byś nas o tym zawiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie, w tym narzędzia pochodzące od podmiotów trzecich, tj. Google Inc. (Google Analytics, Google Ads, ), Meta Platforms Ireland Ltd. (Meta Pixel).
 2. Strona internetowa używa wskazanych narzędzi w zakresie niezbędnym do jej działania dla różnych celów, w tym:
  1. w zakresie niezbędnym do działania Sklepu internetowego, to jest do zapewnienia funkcjonowania Sklepu internetowego, dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji Użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień;
  2. do dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji Użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień;
  3. do monitorowania i analizy w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz możliwości poprawy jej bezpieczeństwa i funkcjonowania.
 3. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Sklepu internetowego;
  2. pliki cookies analityczne badające zachowanie Użytkownika na stronie internetowej;
  3. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie plików cookies);
  4. pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookies innych podmiotów wskazanych powyżej. 
 4. Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki Użytkownika, ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia Użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.


 

XIII. Sposoby wyłączenia plików cookies

 1. Wchodząc na naszą stronę internetową, masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania strony internetowej. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę, możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej.
 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, co może wpłynąć na sposób wyświetlania strony internetowej lub możliwość korzystania z niej. W celu ułatwienia zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek:
  1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?Every=GE NIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  2. Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
  3. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  4. Apple Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  5. Microsoft Egde: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.
 3. Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać Użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. 
 4. Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.
czytaj