Interpretacja wyników

Poznaj interpretację Twoich wyników badań laboratoryjnych - szybko i bez wychodzenia z domu!

Zobacz

Interpretacja wyników badań

System BloodLab

BloodLab to wyrób medyczny klasy 1 dostarczający automatyczną i spersonalizowaną algorytmiczną interpretację wyników badań laboratoryjnych.

 

Podstawowe zastosowanie BloodLab to automatyczna, spersonalizowana analiza nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych, a w rezultacie wspieranie procesu diagnostycznego pacjenta. Dzięki informacjom zawartym w systemie, użytkownik będzie mógł lepiej zrozumieć zidentyfikowany problem, a także precyzyjniej zaplanować kolejne działania mające na celu wyjaśnienie nieprawidłowość w otrzymanych wynikach badań, w rezultacie szybciej doprowadzić do diagnozy potencjalnej choroby lub ją wykluczyć i tym samym uspokoić użytkownika.

 

To oprogramowanie eksperckie zasilone danymi opracowanymi przez lekarzy, w oparciu o dostępną literaturę międzynarodową oraz spisanymi w postaci reguł, opisów nieprawidłowości dla najczęściej występujących kombinacji wyników badań. System otrzymuje na wejściu wyniki badań laboratoryjnych tj. parametr, wartość, wartości referencyjne oraz flagę (w przypadku odchyleń od wartości referencyjnych). Informacją zwrotną jest opis nieprawidłowości, przyczyny, rekomendacje oraz wskazanie literatury jako źródła informacji.

 

Informacje zwracane przez system BloodLab mają jedynie charakter informacyjny oraz wspierający proces diagnostyczny. Użytkownik zarówno profesjonalny jak i nieprofesjonalny nie powinien traktować informacji dostarczanych przez BloodLab jako diagnozy lekarskiej, ponieważ informacje te bazują na najczęstszych przypadkach w całym przekroju populacji, natomiast postępowanie diagnostyczne musi mieć charakter indywidualny. W przypadku użytkownika nieprofesjonalnego, jest wysoce wskazane, aby każdą kolejną decyzję użytkownik konsultował z lekarzem.

 

Po przekazaniu informacji dostarczonych przez BloodLab, lekarz nie powinien opierać swojej diagnozy tylko i wyłącznie na nich. Informacje należy traktować tylko i wyłącznie jako wskazówki dotyczące potencjalnych rozpoznań oraz możliwych kierunków dalszej diagnozy pacjenta co za tym idzie, nie są one wytycznymi postępowania w rozumieniu medycznym.

Wymogi dotyczące sprzętu

Użytkownicy końcowi mogą mieć dostęp do wyników działania systemu (czyli do interpretacji nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych) na dwa możliwe sposoby:

 

  • w systemie informatycznym podmiotu medycznego, z którego korzysta lekarz (moduł lekarza) lub pacjent (moduł pacjenta), rozwiązanie takie jest możliwe w przypadku odpowiedniego poziomu integracji Systemu BloodLab z systemem informatycznym podmiotu medycznego, lub
  • na stronie internetowej www.bloodlab.pl, gdzie istnieje możliwość zakupu interpretacji.

Zakup interpretacji w sklepie BloodLab.pl

01

Krok 1 - dodanie wyniku

W celu otrzymania interpretacji, należy przejść na stronę: https://bloodlab.pl/interpretacja, a następnie wgrać plik z wynikami badań laboratoryjnych. 
Uwaga: Obsługiwane są pliki w formacie .pdf oraz .jpg (czyli zdjęcie otrzymanych wyników w postaci papierowej).

Można też nie wgrywać pliku i w następnym kroku, po wybraniu żądanego pakietu, wpisać swój wynik ręcznie (konieczne jest podanie zarówno samego wyniku, jak i zakresu wartości referencyjnych dla danego laboratorium).

Koniecznym jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

02

Krok 2 - dodanie informacji

Po wgraniu pliku należy sprawdzić, czy wszystkie dane zostały prawidłowo wczytane - w przypadku niektórych wyników może być konieczne ręczne uzupełnienie wybranych pól. Należy też uzupełnić informacje na temat wieku i płci (w celu personalizacji interpretacji wyników) oraz podać adres email, na który wysłany zostanie link z interpretacją badań.

Ważne: Żadne wrażliwe dane tj. jak imię, nazwisko, numer PESEL czy adres zamieszkania nie są zapisywane w systemie. 

03

Krok 3 - wybór pakietu

Po analizie wyniku system generuje informację o dostępnej, dla danego badania, interpretacji oraz jej cenie. W przypadku posiadania kodu rabatowego - w tym kroku jest możliwość jego wykorzystania. 

04

Krok 4 - płatność

Po wyborze pakietu konieczne jest wybranie metody płatności. Dostępne są zarówno usługi płatności natychmiastowych, jak i tradycyjny przelew elektroniczny. Po potwierdzeniu wymaganych zgód następuje przekierowanie do systemu płatności zależnego od wybranej metody.

05

Krok 5 - otrzymanie interpretacji

Po opłaceniu interpretacji będzie ona dostępna zarówno online, jak i z możliwością pobrania w postaci pliku pdf. Dostęp do interpretacji możliwy jest przez link wskazany w wiadomości email, która zostanie wysłana na adres email podany podczas zakupu interpretacji.

Interpretacja wyniku będzie dostępna niezwłocznie po jej opłaceniu poprzez płatność natychmiastową. W przypadku płatności przelewem, interpretacja zostanie wysłana na wskazany adres email po zaksięgowaniu środków.

Zakupiona interpretacja badania dostępna jest przez 3 miesiące. Dostęp do niej można uzyskać w dowolnym momencie klikając w link w wiadomości, która przyjdzie na adres email wskazany w trakcie zakupu interpretacji.

Zawartość interpretacji

Interpretacja wyniku badania laboratoryjnego za pomocą systemu BloodLab w wersji dla pacjenta składa się z następujących części:

 

  1. Opis nieprawidłowości (oraz potencjalne przekroczenia wartości krytycznych),
  2. Zalecenia, jak przygotować się do wizyty u lekarza, co zaobserwować i o czym powiedzieć lekarzowi w trakcie najbliższej wizyty,
  3. Informację o badaniu fizykalnym, które lekarz może przeprowadzić w trakcie najbliższej wizyty w następujących obszarach (UWAGA: decyzja każdorazowo należy do lekarza),
  4. Możliwe choroby i stany, w których stwierdza się obserwowane nieprawidłowości (ta część opisu jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy),
  5. Propozycje dalszego postępowania (ta część opisu jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy),
  6. Informacje dodatkowe (m.in. etykietę wyrobu medycznego czy literaturę, w oparciu o którą powstała dana interpretacja oraz w której można uzyskać dodatkowe informacje).
     

Przykładowa interpretacja dostępna jest na stronie https://bloodlab.pl/przykladowa-interpretacja

 

 

Dokument IFU dostępny do pobrania

Podmiot odpowiedzialny:

Saventic Health sp. z o.o.

ul. Władysława Łokietka 5

87-100 Toruń

czytaj