Co to są chłoniaki i jak się objawiają?

Powiększenie węzłów chłonnych jest objawem, którego nie wolno bagatelizować. Jedną z przyczyn ich powiększenia może być chłoniak, a ten wymaga leczenia – im szybciej zostanie ono wdrożone, tym lepiej. Poznaj niektóre rodzaje chłoniaków oraz towarzyszące im objawy choroby.

Czym są chłoniaki?

Chłoniaki są nowotworami, które swoją nazwę zawdzięczają miejscu, z którego się wywodzą – układowi chłonnemu. To dość obszerna grupa nowotworów, którą dzieli się według różnorodnych kryteriów. Zgodnie z podstawowym i popularnie stosowanym podziałem, można wyróżnić chłoniaka Hodgkina i chłoniaki nie-Hodgkina. Te drugie stanowią zdecydowaną większość przypadków. 

Chłoniak Hodgkina

Kiedyś był nazywany ziarnicą złośliwą. Dotyka najczęściej osoby między 15 a 30 rokiem życia, a także między 50 a 66 rokiem życia. Chorzy mogą zaobserwować u siebie powiększenie węzłów chłonnych (najczęściej szyjnych i nadobojczykowych), spadek masy ciała, gorączkę i pojawiające się nocne poty. Często towarzyszą temu objawy wynikające z samej lokalizacji chłoniaka, np. duszność i suchy kaszel.

Chłoniak Burkitta

Zalicza się do tych nowotworów, które rosną bardzo szybko – 99% komórek stale jest w trakcie podziałów. Przebieg zachorowania jest gwałtowny. Pojawiają się: zauważalny spadek masy ciała, gorączka, nocne poty, a także inne objawy związane z naciekaniem tkanek oraz narządów. U osób z chłoniakiem Burkitta może pojawić się także guz w jamie brzusznej. Nowotwór ten dotyka przede wszystkim młodych mężczyzn, ale kobiety również mogą zachorować. 

Chłoniak rozlany z dużej komórki B (DLBCL)

Agresywny chłoniak, który jest najczęściej występującym ze wszystkich nowotworów układu chłonnego (blisko 35% przypadków). U chorych, oprócz znacznego powiększenia węzłów chłonnych, mogą pojawiać się różnego typu objawy ze strony kości, skóry oraz innych tkanek czy narządów. Wraz z wiekiem zwiększa się częstość występowania tego nowotworu i to osoby starsze stanowią największy odsetek chorujących na DLBCL.

Chłoniak strefy płaszcza

Chłoniak z limfocytów B, klasyfikowany jako ten o agresywnym przebiegu. Można jednak wyróżnić dwa jego podtypy, z których jeden charakteryzuje się bardziej spokojnym i powolnym przebiegiem. Zmiany nowotworowe pojawiają się m.in. w węzłach chłonnych i śledzionie. Zazwyczaj nacieka także na przewód pokarmowy, a także szpik kostny. 

Chłoniak grudkowy

Wywodzi się z grudek chłonnych i właśnie z tego powodu otrzymał swoją nazwę. Przede wszystkim zajmuje węzły chłonne i śledzionę, ale to nie wyklucza obecności komórek nowotworowych w innych tkankach i narządach.
Zazwyczaj jest diagnozowany w stadium zaawansowanej choroby, ponieważ początkowo nie daje objawów. Diagnostyka tego nowotworu uwzględnia wykonanie morfologii, w której widoczna jest najczęściej niedokrwistość. W fazie białaczkowej może pojawić się również zwiększona liczba limfocytów. 

Ziarniniak grzybiasty

Odmienny typ chłoniaka od wszystkich wcześniej wymienionych, ponieważ zalicza się do pierwotnych chłoniaków skóry. Są one ogólnie rzadkimi nowotworami, ale wśród nich najczęściej występuje właśnie ziarniniak grzybiczy. 
Przyjmuje postać rumienia skóry. Razem z rozwojem choroby dochodzi do zajęcia węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Specyficznym objawem występującym w przebiegu ziarniniaka grzybiastego jest znacznie nasilony świąd skóry zmienionej chorobowo.

Objawy towarzyszące chłoniakom

Chłoniaki różnią się między sobą jeśli chodzi o objawy, które im towarzyszą. Na pewno Twojej uwadze nie powinno umknąć nieplanowane zmniejszenie się masy ciała, pojawienie się gorączki niezwiązanej z żadną infekcją czy występowanie nocnych potów. W przypadku wielu chłoniaków powiększają się węzły chłonne, czasem również pojawia się wyczuwalny guz. 
Proces diagnostyczny tych nowotworów uwzględnia morfologię, w której widoczne mogą być takie zmiany jak obniżenie się poziomu czerwonych krwinek czy znaczny wzrost niektórych z białych krwinek.
Pamiętaj o tym, że nie wszystkie chłoniaki manifestują się w wyraźny sposób. Regularne wykonywanie morfologii (raz w roku) daje szansę na szybsze wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i szybszą reakcję. Nie wszystkie odchylenia parametrów od normy muszą od razu oznaczać nowotwór, ale na pewno każde z nich należy skonsultować ze specjalistą.

Kup interpretację swojego wyniku badania

Otrzymałeś nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego i potrzebujesz jego interpretacji? Teraz dzięki BloodLab możesz szybko uzyskać jego interpretację online.

Kup interpretację
Udostępnij