Rzadkie nowotwory krwi

Kiedy mowa o nowotworach krwi, najczęściej na myśl przychodzi nam białaczka. Całkiem słusznie, ale nie jest to jedyna choroba z tej grupy - jest ich niestety zdecydowanie więcej. Wśród nowotworów krwi można wskazać te, które zdarzają się częściej i te, na które choruje mniej osób. W przypadku tych rzadkich, droga pacjenta do uzyskania diagnozy może być długa i kręta. Poznaj kilka przykładów rzadkich nowotworów krwi oraz dowiedz się, czym się charakteryzują i jak można je zdiagnozować.

Mielofibroza

Największą grupę chorujących na mielofibrozę stanowią osoby starsze. Mediana wieku dotkniętych tym nowotworem wynosi 65 lat. Choroba prowadzi do włóknienia szpiku kostnego, przez co stopniowo traci on zdolność do spełniania swoich funkcji, m.in. produkcji komórek krwi. Nie wiadomo, jaka jest przyczyna zachorowania na tę chorobę. U średnio połowy pacjentów z mielofibrozą stwierdza się mutację genu kinazy tyrozynowej JAK2.

Pacjenci mają często powiększoną śledzionę, co powoduje zwiększenie obwodu pasa, a do tego obniża się ich masa ciała. W połączeniu daje to charakterystyczny wygląd „kasztanowego ludzika”.

Przewlekła białaczka szpikowa

Zalicza się do tych schorzeń, które zazwyczaj zostają wykryte przypadkowo, np. za sprawą wykonywania kontrolnej morfologii. Większość chorujących na przewlekłą białaczkę szpikową ma niespecyficzne objawy o małym nasileniu, takie jak gorsze samopoczucie, większa męczliwość czy niższa tolerancja wysiłku fizycznego.

Na przewlekłą białaczkę szpikową można zachorować w każdym wieku, choć szczyt zachorowań określa się na czas między 40 a 60 rokiem życia. Jeśli przewlekła białaczka szpikowa jest odpowiednio leczona, pacjenci mogą żyć równie długo, co osoby zdrowe. 

Pierwotne chłoniaki skóry

Są to rzadkie nowotwory układu chłonnego, wywodzące się z limfocytów T lub B. Do tych najlepiej poznanych zalicza się ziarniniaka grzybiastego i zespół Sezary’ego. Na skórze chorego pojawiają się zmiany rumieniowe i naciekowe oraz grudki. Ich nasilenie zależy od konkretnego przypadku, ale także fazy choroby. 
Pierwotne chłoniaki skóry częściej występują u mężczyzn, zwykle w wieku ok. 40-60 lat. Zwłaszcza początkowe, niespecyficzne objawy choroby w postaci wykwitów czy swędzących plam, mogą sugerować problem dermatologiczny, a nie ten związany z układem chłonnym. Chłoniaki skóry zalicza się do chorób o przewlekłym, wieloletnim przebiegu.

Mastocytoza

Nazwa tego rzadkiego nowotworu pochodzi od komórek tucznych, czyli mastocytów, których nadmiar wiąże się z powstaniem specyficznych plam na skórze. Zdarza się jednak, że mastocytoza dotyczy narządów wewnętrznych, czego nie da się zauważyć bez wykonania odpowiednich badań. Jednym z takich pomocnych testów na etapie diagnostyki jest morfologia krwi, ponieważ mastocyty są jednym z rodzajów białych krwinek.
Charakterystycznym objawem w skórnej postaci choroby jest występowanie tzw. objawu Dariera. Guzki lub pęcherze pod wpływem drażnienia skóry (potarcia) stają się zaczerwienione, pojawia się także obrzęk.

Kup interpretację swojego wyniku badania

Otrzymałeś nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego i potrzebujesz jego interpretacji? Teraz dzięki BloodLab możesz szybko uzyskać jego interpretację online.

Kup interpretację
Udostępnij