Hipo- i hiperchromia – co warto wiedzieć na jej temat?

Morfologia krwinek czerwonych uwzględnia wiele cech erytrocytów, m.in. ich rozmiar czy kształt. Zwłaszcza w przypadku różnicowania przyczyn niedokrwistości, ważna jest również ocena wybarwienia erytrocytów. Co mogą oznaczać ewentualne odstępstwa od normy w tym zakresie?

Czym są hipochromia i hiperchromia?

Wykonanie badania morfologia krwi pozwala m.in. ocenić wybarwienie krwinek czerwonych. Jeśli jest ono prawidłowe, mówimy o normochromii. Hipochromia (hipochromazja) oznacza niedobarwliwość erytrocytów, natomiast hiperchromia (hiperchromazja) to nadbarwliwość krwinek czerwonych.

Który z parametrów morfologii wskaże na hipo- lub hiperchromię?

MCHC to wskaźnik czerwonokrwinkowy, który określa średnią objętość hemoglobiny w krwince. W celu uzyskania wyniku tego parametru dzieli się masę hemoglobiny przez hematokryt. Wartości prawidłowe MCHC to 32-36 g/dl (normy mogą się różnić w zależności od laboratorium). Wyniki poniżej dolnej granicy będą wskazywały na hipochromię, a te powyżej górnej na hiperchromię.

W jakich przypadkach dochodzi do hipochromii i hiperchromii?

Niedobarwliwość krwinek czerwonych może być spowodowana zaburzeniami gospodarki żelazowej, a konkretnie rozwijającego się niedoboru żelaza. Obniżone MCHC bywa efektem zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej z występującym nadmiernym nawodnieniem, ale także występuje w przypadku niektórych rzadkich niedokrwistości (anemii), w których dochodzi do upośledzenia wytwarzania krwinek czerwonych. Spadek MCHC zauważa się także u niektórych kobiet w ciąży.


Natomiast podwyższenie MCHC często towarzyszy niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego oraz chorobom hemolitycznym, w których dochodzi do niszczenia erytrocytów. MCHC może także być podwyższone w przebiegu niektórych chłoniaków.

Jak leczyć hipochromię i hiperchromię?

Zarówno niedobarwliwość, jak i nadbarwliwość krwinek czerwonych, nie jest chorobą samą w sobie. Wyniki MCHC odstające od norm laboratoryjnych powinny być zawsze interpretowane w odniesieniu do innych parametrów morfologii. Nie zawsze muszą świadczyć o problemach zdrowotnych oraz stanach wymagających podjęcia leczenia.


Poszukiwanie w internecie informacji o tym, co oznacza obniżenie czy podwyższenie pojedynczego parametru morfologii, może okazać się źródłem niepotrzebnego stresu czy niepokoju. Z tego powodu po odebraniu wyników badań laboratoryjnych nie należy poprzestawać na tym kroku, tylko uzyskać ich analizę oraz zawsze skonsultować je ze specjalistą (lekarzem).  

Kup interpretację swojego wyniku badania

Otrzymałeś nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego i potrzebujesz jego interpretacji? Teraz dzięki BloodLab możesz szybko uzyskać jego interpretację online.

Kup interpretację
Udostępnij